Servicii


Proiectare Instalații

Proiectare Instalații

Proiectare Instalații

Proiectare Și Execuție Instalații Electrice De Medie Tensiune

Sunt acele instalații care funcționează la tensiuni mai mari de 1KV, respectiv la tensiuni de 6KV, 10KV sau 20KV.

În funcție de modul în care se realizează aceste instalații acestea pot fi de două categorii: aeriene sau subterane.

Posturile de transformare, o parte componentă deosebit de importantă a instalațiilor electrice de medie tensiune, sunt cele în care se realizează transformarea tensiunii de alimentare, din nivelul de medie tensiune, în cel de joasă tensiune, utilizat de majoritatea receptoarelor de energie electrică. În funcţie de modul de montaj şi amplasare, pot fi de tip aerian (PTA)subteran (PTS) sau în cabină zidită (PTZ), respectiv în anvelopă de beton sau de metal (PTAb). Părţile componente ale posturilor de transformare sunt celulele de medie tensiune (6, 10 sau 20KV), transformatoarele şi respectiv tablourile cu aparatajul de joasă tensiune (0,4KV).

Firma Electro Metal Construct EMCO S.R.L este atestata ANRE(Autoritatea Nationala de reglementare în domeniul Energiei din România) pentru proiectarea si executarea de linii electrice, cu tensiuni între 0,4-20kV si posturi de transformare.

Vă oferim:

 • Consultanță energetică
 • Proiectare (studii de soluție, proiecte tehnice si detalii de execuție)
 • Încercari de echipamente și instalații electrice
 • Montaj echipamente electroenergetice, automatizare si instalații de legare la pamant
 • Reparații si modernizări
 • Punere în funcțiune, service în perioada post-garanție
 • Asistență tehnică
 • Procurare echipamente, materiale si accesorii

.


Proiectare Și Execuție Instalații Electrice De Joasa Tensiune

Instalaţiile electrice de joasă tensiune sunt acele instalaţii care funcţionează la tensiuni mai mici de 1KV, respectiv la tensiuni de 0,4KV si 0,23KV, asa numitele tensiuni de linie si respectiv tensiuni de fază.

În funcţie de modul în care se realizează aceste instalaţii acestea pot fi de două categorii: aeriene sau subterane. Liniile electrice aeriene de joasă tensiune (LEA jt) se realizează cu stâlpi de beton de tip vibraţi centrifugaţi sau precomprimaţi, pe care se montează accesoriile de susţinere sau de întindere a conductoarelor electrice, și anume console, izolatori si alte elemente. Conductoarele electrice aeriene de joasă tensiune, de diferite secţiuni, pot fi de două tipuri, si anume conductoare de tip izolate, si respectiv neizolate. Liniile electrice subterane de joasă tensiune (LES jt) se realizează prin pozarea subterană, în pământ, a cablurilor electrice de joasă tensiune. Cablurile electrice de joasă tensiune se fabrică în variante cu sau fără armătură metalică. Deasemenea, pot exista situaţii în care cablurile electrice de joasă tensiune sunt pozate aparent, pe stelaje metalice, clădiri sau pe alte accesorii.

Reţelele electrice de joasă tensiune, realizate fie în construcţie aeriană fie subterană, sunt utilizate în general pentru distribuţia energiei electrice pe zone scurte (lungimi de maxim 2-3 km), din aceste reţele fiind alimentaţi în mod direct cea mai mare parte a consumatorilor de energie electrică situaţi în zona respectivă.

Acestea încep din posturile de transformare, respectiv cu plecările din partea aparatajului de joasă tensiune ce echipează posturile de transformare.
Alte elemente ce compun reţelele electrice de joasă tensiune sunt firidele de distribuţie, cutii de distribuţie, de secţionare sau de protecţie. În general aceste echipamente sunt în proprietatea SC Electrica SA.

Firma SC Electro Metal Construct EMCO S.R.L este atestată ANRE(Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei din România) pentru proiectarea si executarea de linii electrice,  de joasă tensiune 0,4KV.

 

Proiectare Instalații

Proiectare Instalații

Proiectare InstalațiiExecuție Instalații Electrice De Înaltă Tensiune 110kv

Liniile electrice aeriene (LEA) de înaltă tensiune sunt echipamente energetice pentru distribuția energiei electrice la înalta tensiune, la care protecția împotriva electrocutării prin atingere directă este rezolvată prin amplasarea la înăltime a părților conductoare aflate sub tensiune.

Elementele principale ale liniilor aeriene de înaltă tensiune sunt: stâlpii, fundațiile, consolele si armăturile, izolatoarele, conductoarele si prizele de pământ.

Liniile aeriene de înaltă tensiune sunt soluții tehnice prin care energia electrică este distribuită la distanțe relativ mari, asigură interconectarea între stații electrice IT/MT, și alimentarea consumatorilor la IT.

Liniile aeriene de IT încep și se termină de la riglele stațiilor de transformare 110kV/MT, stații ca sunt interconectate prin acea linie.

TIPURI DE LINII AERIENE IT DIN PUNCT DE VEDERE AL TOPOLOGIEI

Linii IT radiale

Se caracterizează prin aceea că orice consumator (stație electrică de transformare) nu poate primi energie decât dintr-o singură parte, deci sunt rețele care nu prezintă siguranță în funcționare, insă au avantajul că sunt ieftine, ușor de exploatat, necesitând aparatură de protecție simplă.

Linii IT buclate

Sunt acelea în care fiecare consumator (stație electrică de transformare) poate primi energie din două părți. Schema prezintă o siguranță mai mare în funcționare, necesitând aparatură de protecție complexă.

EXECUȚIA LINIILOR AERIENE IT

Liniile aeriene IT sunt executate în urmatoarele soluții:

După natura materialelor din care sunt confectionați stâlpii:

 • LEA 110kV pe stâlpi de beton;
 • LEA 100kV pe stâlpi de metal;

 

După numărul de circuite:

 • LEA 110kV simplu circuit;
 • LEA 110kV dublu circuit;
 • LEA 110kV cu patru circuite;
 • LEA 110kV cu stâlpi de utilizare comună cu linii de alte tensiuni ( de regulă cu incă un circuit de medie tensiune).

 


Mentenanța instalațiilor electrice:

Verificările periodice ale unei instalații electrice sunt obligatorii deoarece în timp, unele elemente ale instalației iși pot pierde eficacitatea datorită coroziunii, intemperiilor, șocurilor mecanice etc.

ELECTRO METAL CONSTRUCT EMCO S.R.L asigură la solicitarea dumneavoastră:

 • Mentenanță rețea electrică aeriana LEA MT si JT (reparații/verificări)
 • Mentenanță rețea electrică subterană LES MT si JT (reparații/verificări)
 • Mentenanță stații electrice si posturi de transformare
 • Mentenanță priză de pamant – impământare
 • Mentenanță tablouri electrice
 • Mentenanță instalație de iluminat normal si iluminat de siguranță
 • Mentenanță automatizări industriale
 • Servicii de termografiere

Electro Metal Construct

trimite-ne detaliile proiectului tău iar noi îți vom oferi soluția optimă
CONTACT